top of page

Privacyverklaring

 

Eva Thomassen Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gegevens Eva Thomassen Fotografie

 

Eva Thomassen Fotografie

Zandheuvel 79

4901 HV Oosterhout

 

www.thomassenfotografie.nl

info@thomassenfotografie.nl

06-21695856

 

KVK 69678928

 

Het verzamelen van persoonsgegevens

 

Eva Thomassen Fotografie verzamelt jouw persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres met behulp van het contactformulier op de website (deze is gelinkt aan het bedrijfs-mailadres info@thomassenfotografie.nl) en via offline directe communicatie. Om een reactie op een bericht op de website te kunnen achterlaten, zal je gevraagd worden om een werkend e-mailadres in te vullen, deze zal niet voor derden zichtbaar gepubliceerd worden bij de reactie, evenals een naam. 

 

Gebruik van jouw persoonsgegevens

 

Het is noodzakelijk voor Eva Thomassen Fotografie om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen voor de volledige uitvoering van haar werk en de gevraagde producten of diensten te leveren. Voor kennismakings- en afleveringsgesprekken, het onderhoud van contact en uiteraard het daadwerkelijk maken van fotoreportages wordt gebruik gemaakt van jouw persoonsgegevens. 

Eva Thomassen Fotografie maakt gebruik van WeTransfer om fotoreportages af te leveren aan klanten, waarvoor het e-mailadres van deze klanten gebruikt zal worden. Je persoonsgegevens worden vermeld op je factuur. Het gebruik van NAW-plaatsgegevens of andere gegevens die te herleiden zijn naar jou als persoon, bijvoorbeeld in openbaar gepubliceerde blogs of op sociale media, zullen enkel geschieden met wederzijdse instemming. Beeldmateriaal van kinderen onder de 16 jaar wordt enkel gepubliceerd met toestemming van de ouders/verzorgers.

Eva Thomassen Fotografie maakt geen gebruik van jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Zij worden dus ook niet doorverkocht of verhuurd aan derden. Om je foto’s te kunnen bewerken, publiceren, afdrukken en naar jou te verzenden werkt Eva Thomassen Fotografie samen met een selecte hoeveelheid bedrijven, die allen hun eigen privacyovereenkomst hebben en een geheimhoudingsplicht. Bij het afnemen van diensten bij Eva Thomassen Fotografie geef je aan akkoord te gaan met deze samenwerking. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de privacyovereenkomst van deze bedrijven ligt echter volledig bij deze bedrijven en niet bij Eva Thomassen Fotografie. 

 

Het gebruik van cookies

 

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar je computer stuurt. Hierdoor kunnen we je computer herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Eerder via cookies opgeslagen informatie kun je verwijderen via de instellingen van je browser. 

Cookies worden echter niet verzameld of verwerkt door Eva Thomassen Fotografie; ik heb hier geen toegang toe en doe hier niks mee. 

 

Het bewaren van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die je mij verstrekt worden op de volgende manier bewaard:

 

  • De mailbox van Eva Thomassen Fotografie. Deze zit verborgen achter een wachtwoord en wordt gebruikt voor de opslag van ons mailcontact. 

  • Klantgegevens (bijvoorbeeld aantekeningen tijdens kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Eva Thomassen Fotografie. Deze gegevens zijn achter een sterk wachtwoord beveiligd op de Wifi-verbinding, de computer en de mailbox.

 

De persoonsgegevens die je mij verstrekt worden zo lang door mij bewaard:

 

  • De persoonsgegevens die op facturen vermeld staan worden in ieder geval zeven jaar bewaard, zolang de fiscus mij dit als ondernemer verplicht.

  • Persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen, in correspondentie via bijvoorbeeld WhatsApp, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Eva Thomassen Fotografie een actief bedrijf is. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eva Thomassen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik de beschikking over heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@thomassenfotografie.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Eva Thomassen Fotografie neemt de bescherming van je privacy en jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@thomassenfotografie.nl

bottom of page